J.I.S. MALDA - JoJo Žodžiu Ir Žeme...

TEMA:   J.I.S. Maldos - JoJo Žodžiu Ir Žeme...
INFO:   Šiandien, Kiekvienam Žengiančiam JoJo Žeme, Rekomenduojamos - J.I.S. MALDOS...
SVARBU:   Rezultatas Netruks Visiškai Vykdant Ir Sekant J.I.S. Instrukcijas...

 

 • J.I.S. MALONĖS MALDA - JoJo Žodis
  Labai Svarbus Metas Ir... Jau Geras Laikas Išgirsti... Įvadinį Tekstą Šiai Unikaliai Maldai...
  Rekomendacijos Visos Jau Yra Duotos Ir Senai Visiems Jums Yra Žinomos... SKAITYKIME - IŠTARKIME - NEŠKIME...
     
   
 • J.I.S. Vedimas - MALDA - JoJo Viltyje
  JoJo Didi Ir Galinga Malda*.., Skiriama Kiekvienam Norinčiam Gauti JoJo Pagalbą, Atleidimą, Išrišimą, Palaiminimą Ir Pajusti JoJo Begalinę Malonę Visa Kame Besąlygiškai Per J.I.S. Ir JAME...
   *>> Rekomendacijos... Kame Bebūtume Mes - Visų Pirma Turime Nusilenkti.., Nusilenkti Sau.., Nusilenkti JaJam.., Nusilenkti JAME.., Atsiprašyti.., Besąlygiškai Priimti JoJo Malonę.., Turime Visuomet Ir Už Viską - Padėkoti.., Tik Tuomet, Tikroji JoJo Malda Mums, Per Mus, Mumyse Ir JAME Turės Didžiausią Bei Skalsiausią Rezultatą Visame, Visakame, Visada - Per J.I.S. Ir JAME...

     
 • MALDA - Meditacija JAME - JoJo Žodis
  JoJo Visa Apimanti Trumpoji Malda* Tavyje... Visiems Tiems, Kurie Jau Pasiekė Didesnį Ir Skalsesnį Minties, Kūno, Dvasios Bei Sielos Susiklausymą, Darną, Taurumą Ir Tikslumą Per J.I.S. Ir JAME...
  *>> Rekomenduojama... Susiklausymas.., Susigirdėjimas.., Atsako Išgirdimas.., Tarnystė.., Besąlyginis Atsidavimas Ir Pasikliovimas Visa Kame, Visame - Per J.I.S. Ir JAME...

     
 • J.I.S. Trejybės Malda - Duok Tik Tai
  J.I.S. - Dievo Sūnaus, Dievo Dvasios, Dievo Trejybės Malda* Tau Ir Kiekvienam... Išjudinti Save, KARMA, Dvasią, Likimo Ratą.., Atverk Miegančias Galimybes Užveriant  Beprasmius / Bereikšmius Norus, Geismus, Ketinimus Bei Siekius NE JAME...
  *>> Rekomenduojama... Besąlyginis Nusilenkimas.., Atgaila Prieš .., Atsidavimas JoJo Valiai.., JoJo Įstatymams.., JoJo Veiksmams Ir Siekiams Per Tave, JoJo Tave, Visa Kame, Visame, Visada Ir Visad Tik Per J.I.S. Ir JAME...
     
     
 • J.I.S. Malonės Prašymas - JoJo Malda
  J.I.S. Malonės Malda* Kiekvienam Žengiančiam Šia Diena JoJo Žeme... Virsmas Jau Čia... Nusilenkimui.., Prašymui.., Susiklausymui.., Besąlyginiam Priėmimui.., Pasižadėjimui.., Patyrimui Ir Atgimimui, Perkėlimui JoJo VIRSME...
  *>> Rekomenduojama... Besąlyginis Nusilenkimas.., Atsiprašymas / Atgaila Prieš.., Besąlyginis Atsidavimas JoJo Malonei: Vilties, Prasmės, Prarasties, Atrasties, Užgimimo Ir Išėjimo Akimirkai, Minutei, Valandai.., Nusilenkimas Ir Priėmimas JoJo Įstatymų.., Besąlyginis Sutikimas Ir Priėmimas JoJo Veiksmams Bei Siekiams Per Tave, Per MANE, Per JoJo Tave, Per JoJo MANE, Visa Kame, Visame, Visada Ir Visad Tik Per J.I.S. Ir JAME...

Publikuota šeštadienį, rugsėjo 11 2021 įrašė JIS.LAND - Admin